Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Vòng Lặp Cơ Bản Trong Lập Trình IOS

Tuấn Nguyễn     01:34  No comments

Với kỹ thuật lập trình iOS bây giờ , lúc mà nền khoa học đang phát triển cao thông qua những cấu trúc điều khiển và các khối lệnh quan trọng ... Bài viết này Hoàn Vũ Solutions sẽ giới thiệu cho bạn biết những vòng lặp quan trọng và thường dùng nhất trong lập trình iOS bây giờ .

Vòng Lặp Cơ Bản Trong Lập Trình IOS
Vòng Lặp Cơ Bản Trong Lập Trình IOS

1. Vòng lặp For 

Chúng tôi có ví dụ : khi bạn muốn đi từ tầng 1, lên tới tầng 3, bạn phải bước từng bước theo từng bậc cầu thang. đó là cách đơn thuần nhất, đúng không bạn. Vậy thì ta bắt buộc suy nghĩ và đưa ra giải thuật rẻ nhất để bước. Và giải thuật đó là tạo ra 1 vòng lặp, vòng lặp sẽ bắt ta bước từ bậc thang thứ 1 đến bậc thang cuối cộng. đấy là vòng lặp for.

Cấu trúc: 

Code:
for (<#initialization#>; <#condition#>; <#increment#>)
<#statements#>

initialization: khởi tạo một biến, biến này sẽ định vị trí mà vòng lặp vừa đi qua.
condition: điều kiện của biến vị trí vừa tạo. Nghĩa là giới hạn số lần chạy.
increment: sự nâng cao hoặc giảm của biến vị trí.
statements: lệnh thực thi ở mỗi lần ngừng lại của biến vị trí.
Mình lấy ví dụ, quý khách sẽ hiểu ngay, như sau: cộng tổng các số từ một đến 5
làm cho bằng tay: a = một + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
Còn nếu sử dụng máy, trừ trường hợp bạn viết rõ ràng như vậy, và sử dụng toán tử cộng để cùng thì sẽ được.
Còn giả dụ dùng vòng lặp để làm cho điều này, sẽ siêu đơn giản.
Code:
int Tong = 0; // Khởi tạo biến Tong (Tổng) để chứa giá trị được cộng vào và gán cho nó giá trị ban đầu bằng 0
for (int i = 1; i < 6; i++)
// Khởi chạy vòng for từ i = một tới i = 5 (i < 6)
Tong = Tong + i;
// lúc chạy tới i = một, Tong = 0 + một = 1
// khi chạy đến i = 2, Tong = 1 + 2 = 3
// khi chạy đến i = 3, Tong = 3 + 3 = 6
// lúc chạy đến i = 4, Tong = 6 + 4 = 10
// khi chạy tới i = 5, Tong = 10 + 5 = 15

// khi chạy tới i = 5 vòng lặp tự động thoát, vì mình ràng buộc nó chạy tới vị trí khi i < 6.
// Lưu ý: ràng buộc i < 6, nghĩa là i sẽ chạy tới vị trí gần nhất mang 6, chứ ko dùng ở 4 hoặc 3.
NSLog(@”Tong: %i”, Tong);
Sau này, khi khiến cho quen thêm với những bài tăng, bạn sẽ hiểu thêm và vẫn dụng rõ hơn về hàm này.

2 . Vòng lặp while: 

Đây cũng là một cái vòng lặp, lặp đi lặp lại để thực hiện câu lệnh lúc điều kiện vãn còn thoả mãn.
Cũng bài toán tính tổng từ một tới 5, như trên, mình với thể giải bằng vòng lặp while như sau:
Code:
int Tong = 0;
int i = 0;
// lúc bắt đầu chạy lần đầu tiên, Tong = 0 và i = 0
while (i < 5)
i = i + 1; // Hoặc i++;
Tong = Tong + i;
// khi chạy lần thứ nhất -> i = một, Tong = 0 + một = 1; i < 5
// lúc chạy lần đồ vật 2 -> i = 2, Tong = 1 + 2 = 3; i < 5
// lúc chạy lần vật dụng 3 -> i = 3, Tong = 3 + 3 = 6; i < 5
// lúc chạy lần vật dụng 4 -> i = 4, Tong = 6 + 4 = 10; i < 5
// lúc chạy lần đồ vật 5 -> i = 5, Tong = 10 + 5 = 15; i = 5

// lúc chạy lần thứ 6 -> i = 6, i > 5, bắt buộc vòng lặp tự dùng lại.
NSLog(@”Tong: %i”, Tong);
với nghĩa là lúc mà điều kiện còn thoả mãn thì vòng lặp còn chạy.
Lưu ý: Vòng lặp sẽ kiển tra điều kiện trước lúc thực hiện câu lệnh bên trong vòng lặp.

3 . Vòng lặp do-while: 

Cũng tương tự như vòng lặp while. Nhưng khác 1 chỗ là vòng lặp này sẽ chạy 1 lần trước khi kiển tra điều kiện. Bạn lưu ý ở điểm này để tiêu dùng sao cho đúng vòng lặp vào thuật toán của mình, tránh việc xảy ra vòng lặp vô hạn dẫn đến treo máy. kể thì chủ quan chứ trong lúc giải thuật sẽ bị số đông ấy bạn. Cũng với bài toán tính tổng từ 1 đến 5, mình sẽ giải bằng vòng lặp do-while như sau:

Code:
int Tong = 0;
int i = 0;
do
i++;
Tong = Tong + i;
while (i < 5);
NSLog(@”Tong: %i”, Tong);

Tuấn Nguyễn


Đam mê thiết kế website , ham học hỏi những điều mới nhất và yêu thích SEO , thích đi du lịch và gặp gở bạn bè
View all posts by Naveed →

0 nhận xét :

Bài Viết Chính

Bài Viết Nổi Bật

Lập Trình IOS

Bạn đang cần những tiện ích - ứng dụng iOS trên thiết bị cầm tay của bạn ?  Bạn băn khoăn không biết nên chọn lập trình iOS của công ty nào...